NIEUWS

NEN 6093 wordt up-to-date gemaakt

Werkgroep RWA heeft in samenwerking met NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) het initiatief genomen de NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ te herzien.

NEN 6093 geeft de eisen voor het beoordelen van voorzieningen voor de afvoer van rook en warmte (RWA-installaties) in gebouwen.

Stan Veldpaus, penvoerder van de BBN productwerkgroep licht toe: ’De huidige versie van NEN 6093 stamt uit 1995, aangevuld met een wijzigingsblad uit 2004. De norm is toe aan een herziening zodat deze weer aansluit op de huidige stand der techniek, de huidige bouwtechnieken en bouwvormen en de huidige kijk op brandveiligheid. Er is verder een sterke behoefte de norm uit te breiden met handvatten voor het bepalen van de brandomvang en het warmtevermogen in de meest voorkomende situaties. Uiteraard zijn de natuurkunde en thermodynamica niet gewijzigd maar de ervaringen uit de praktijk tonen aan, dat er behoefte is om afspraken duidelijker te omschrijven en zodoende beter te laten aansluiten op diezelfde praktijk.’

 

Samenstelling werkgroep
Momenteel wordt gewerkt aan de samenstelling van ‘werkgroep NEN 6093’ die een goede afspiegeling moet zijn van de belanghebbenden bij de norm zoals gebouweigenaren, inspectie instellingen, rookbeheersingsbedrijven, brandweer, adviesbureaus en verzekeraars.

Oprichtingsvergadering
Streven is de oprichtingsvergadering van de werkgroep in september 2018 te laten plaatsvinden. Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van zowel het ontwerp- als het bouwproces van bouwwerken. De werkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de NEN-normcommissie 351007 ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’. Deze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderling samenhangend pakket normen voor de bepaling van de brandveiligheid van bouwwerken en verzorgt een goede samenhang tussen verschillende betrokken normcommissies en werkgroepen.

Meer informatie
Voor meer informatie en aanmelding voor de werkgroep kan er contact opgenomen worden met Marc Mergeay, consultant NEN, bi@nen.nl of Leo Oosterveen, Brandveilig Bouwen Nederland, oosterveen@bbn.nu.