NIEUWS

VRAAG: over plaatsen pallets bij luchttoevoer
Ten behoeve van het RWA-systeem zoals aanwezig in onze opslaghal, zijn luchttoevoereenheden voorzien op laag niveau in de buitengevel. Mag ik pallets met producten voor deze luchttoevoereenheden plaatsen?

ANTWOORD:

Ja, dat mag mits u rekening houdt met een minimale afstand tussen pallet en luchttoevoer-eenheid. Deze afstand moet tenminste 1x de hydraulische middellijn loodrecht op de opening bedragen.

 

Voorbeeld:

Uw luchttoevoereenheid is 1,5m breed en 2m hoog. De hydraulische middellijn bedraagt dan: Dh = 4A/S

 

Waarin:
Dh = hydraulische middellijn
A = oppervlakte (in m2)
S = omtrek (in m)

 

Voor u geldt dan:
Dh = 4x (1,5x2) / 1,5+2+1,5+2 = 12/7 = 1,7 m.

De afstand tussen pallet en luchttoevoeropening moet derhalve tenminste 1,7 m bedragen.

Pallets voor luchttoevoer.jpg