MEERWAARDE

Het buitenland: RWA wettelijke basisvoorziening

Onder andere in Duitsland, België en Frankrijk erkent en beloont men de werking van een RWA-systeem en moet al in relatief kleine hallen voorzien worden in een vorm van Rook- en WarmteAfvoer.


Zo moeten in Duitsland hallen > 200 m² < 800 m² voorzien zijn van een vorm van Rook- en WarmteAfvoer en wordt in hallen vanaf 800 m² veelal een volwaardige RWA-installatie geëist.

 

Duitsland:

Afvoer van alleen hitte wordt in Duitsland als aparte installatie en veiligheidsdoel omschreven. In trappenhuizen dient veelal voorzien te worden in een rookluik

met doorlaat van 1 m2.

  • industriehallen > 200 m2 dienen een voorziening voor ontroking te hebben zoals bijvoorbeeld "ausschmelzbare Flächen".

  • afhankelijk van het gebruik en de gebruikte bouwmaterialen moet in een RWA-systeem worden voorzien.

- 1,5 m2 per 400 m2, of

- 10.000 m3/h per 400 m2, of

 

RWA volgens DIN-18.232.

 

België:

  • In trappenhuizen dient voorzien te worden in een rookluik met doorlaat van 1 m2 (NBN-21-208-3).

  • Industriehallen > 500 m2 < 2.000 m2 dienen een voorziening voor ontroking te hebben (netto doorlaat van de toe- en afvoervoorzieningen tenminste 2% van het vloeroppervlak of RWA volgens NBN-S-21-208-1). Uitzondering: hallen met vuurbelasting < 350 MJ/m2). Onafhankelijk van toepassing Sprinkler!

  • Industriehallen > 2.000 m2 dienen van een RWA te worden voorzien uitgevoerd conform NBN-S-21-208-1). Uitzondering: hallen met vuurbelasting < 350 MJ/m2). Onafhankelijk van toepassing Sprinkler!

Conclusie RWA...