MEERWAARDE

Resultaat juist gedimensioneerd RWA-systeem:

Met een juist gedimensioneerd RWA-systeem:

  • Wordt flash-over voorkomen

  • Worden backdraft en rookgasexplosie voorkomen

  • Kan de brand van buitenaf worden gelezen

  • Krijgen de aanwezige personen voldoende gelegenheid het gebouw te ontvluchten

  • Heeft de brandweer bij aankomst zicht op de brandhaard en kan snel en effectief aan de slag

  • Waardoor de kans op een succesvolle repressie aanmerkelijk wordt vergroot

  • Blijft de gebouwconstructie gehandhaafd

  • Blijft materiële schade beperkt

  • Blijft milieuschade beperkt

  • Blijft sociale schade beperkt

Meer over de toekomst van RWA...