Zoeken
  • Werkgroep RWA

Essentiële bouwkundige controlepunten

Overzichtelijke checklisten BBN: ook op gebied van RWA en brandwerend glas

Door de branchevereniging BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) wordt jaarlijks in samenwerking met Brandweer Nederland en Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland, de publicatie Essentiële Bouwkundige Controlepunten uitgebracht. Elk jaar dus een verdere verbetering of verdieping van de inhoud aangaande aandachts- en controlepunten welke van toepassing zijn bij het op een juiste wijze realiseren van een brandveilig gebouw. Voor vele bouwkundige brandpreventieve toepassingen staat een eenvoudig te volgen, volledige checklist benoemd. Denk hierbij aan een checklist “platen, blokken en isolatiemateriaal”, de checklist “brandwerend glas” of de checklist Rook- en WarmteAfvoersystemen”. De checklist verschijnt jaarlijks in een grote oplage en wordt veelvuldig besteld door inspecteurs gemeente, brandweer en aannemers.

Steeds vaker tracht BBN in de checklist ook aanvullende informatie te verstrekken zoals verwijzing naar wet- en regelgeving, de do’s en de don’ts en wordt met beslisbomen verdere vereenvoudiging bewerkstelligd.

Brandveiligheid wordt hierbij vanuit verschillende invalshoeken beschouwd. De producent, de applicateur, het bevoegde gezag, de brandweer.

Vraag laatste versie aan

De meest recente versie is 21 november jl. verschenen en staat u ter beschikking.

Regelmatige updates en uitbreidingen

Voor de volgende versie staan alweer verschillende verdere verbeteringen of verdiepingen gepland. Een onderwerp welke ons direct raakt is “wat als er niet tot certificering wordt overgegaan van een Rook- en WarmteAfvoersysteem [RWA] in een bestaand object”. Het niet hebben van een geldig certificaat wordt door het Bouwbesluit 2012 als zwaarwegend beschouwd. Wat velen niet weten is dat er meerdere wegen zijn die leiden tot een goede beoordeling en dus waardering van een bestaande RWA. In de volgende editie zal hier dieper op in worden gegaan.

We adviseren u het boekje te bestellen. Het helpt u de veiligheid van gebouwen te verbeteren en vereenvoudigt uw professionele leven. https://www.bbn.nu/essentiele-controlepunten/checklist/

21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Zoals aangegeven in ons vorige blog over inspectiecertificeringen in het Bouwbesluit 2012 trekken wij als Werkgroep RWA gezamenlijk op met de inspectie-instellingen teneinde een zo groot mogelijk aant

Inspectiecertificering van rookbeheersingssystemen geschiedt op basis van de zogeheten afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is veelal een directe afgeleide van eisen uit het bouwbesluit, hierbij

Met het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 werd ook de verplichting ingevoerd om brandbeveiligingssystemen, zoals rookbeheersingssystemen, sprinklerinstallaties en brandmeldinstallaties, welke bij of k