Zoeken
  • Werkgroep RWA

Aanpassingen 'afgeleide doelstellingen' Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificering van rookbeheersingssystemen geschiedt op basis van de zogeheten afgeleide doelstelling. Deze doelstelling is veelal een directe afgeleide van eisen uit het bouwbesluit, hierbij valt te denken aan voldoende vluchtmogelijkheden (ter voorkoming van slachtoffers) of voorkomen van uitbreiding van brand naar de buren. Toen het Bouwbesluit 2012 werd geïntroduceerd en de eis was toegevoegd dat bij of krachtens de wet aanwezige brandbeveiligingssystemen voorzien diende te zijn van een inspectiecertificaat was er slechts sprake van 2 afgeleide doelstellingen. Dit bleek in de praktijk onvoldoende en derhalve zijn er in de jaren erna 2 afgeleide doelstellingen aan toegevoegd.

Ook anno 2020 blijkt dit nog niet afdoende. Niet omdat er onvoldoende afgeleide doelstellingen zijn maar omdat de inhoud van deze doelstellingen niet altijd de lading dekt of de doelstelling niet aansluit op de, ten tijde van aanleg, geldende visie op de betreffende installatie of de uitvoering ervan. Hierdoor is het niet mogelijk de betreffende installatie te voorzien van een inspectiecertificaat.

Inzet brandweer (i.p.v. binnen aanval brandweer)

De betreffende afgeleide doelstellingen zijn derhalve opnieuw tegen het licht gehouden. In dit geval door het deskundigenpanel van het CCV. Dit panel heeft geconstateerd dat de definitie van de doelstellingen breder kan zijn en heeft derhalve voor 2 afgeleide doelstellingen (binnen aanval brandweer en schadebeperking) de afgeleide doelstellingen herzien. Hierbij is tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om actuele terminologie te gebruiken. Zo wordt bijvoorbeeld binnen aanval vervangen door inzet brandweer.

In basis zijn de definities van de afgeleide doelstellingen akkoord bevonden door de Commissie van Belanghebbenden. De afgeleide doelstellingen dienen vervolgens in de herziene CCV-regeling te worden opgenomen (in dit geval versie 13). Deze regeling omvat echter veel meer dan alleen rookbeheersingssystemen (RBS) en helaas is over een aantal ander door te voeren wijzigingen nog geen consensus is bereikt.

Het zal dus nog even duren voor de herziene, verbeterde afgeleide doelstellingen zullen worden gepubliceerd.

43 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Zoals aangegeven in ons vorige blog over inspectiecertificeringen in het Bouwbesluit 2012 trekken wij als Werkgroep RWA gezamenlijk op met de inspectie-instellingen teneinde een zo groot mogelijk aant

Met het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 werd ook de verplichting ingevoerd om brandbeveiligingssystemen, zoals rookbeheersingssystemen, sprinklerinstallaties en brandmeldinstallaties, welke bij of k

Overzichtelijke checklisten BBN: ook op gebied van RWA en brandwerend glas Door de branchevereniging BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) wordt jaarlijks in samenwerking met Brandweer Nederland en Veren