NIEUWS

Onderzoeksrapport: nut RWA in de industrie

Rapport kosteloos verkrijgbaar via de Werkgroep RWA

 

Wetgevers in onze omringende landen zijn van mening dat de aanwezigheid van een goed gedimensioneerde en onderhouden RWA-installatie een grote toegevoegde waarde heeft in industriële panden. Niet alleen als het gaat om de veiligheid van aanwezige personen en de brandweer maar ook voor wat betreft het beperken van economische schade, bedrijfscontinuïteit én milieuschade. In Nederland speelt dit laatste in de regelgeving niet of nauwelijks een rol. Reden voor Werkgroep RWA* om dit te laten onderzoeken.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. E. Janse, gespecialiseerd in rookverspreiding en fire safety engineering. Dit artikel beschrijft de belangrijkste punten vanuit het rapport. Geïnteresseerden kunnen het complete rapport kosteloos opvragen bij Werkgroep RWA.

 

Wat is RWA?

Bij een brand in een afgesloten ruimte ontstaat een rooklaag. Deze bouwt op (wordt dikker/heter). Door het afvoeren van rook en warmte [RWA] ontstaat minder snel gevaar voor gebouwgebruikers, hulpverleners en gebouwen.

 

Doel RWA: veiligheid van mensen en schadebeperking

Een doeltreffend ontworpen en goed functionerende RWA-installatie kan door afvoer van hete rookgassen en nog onverbrande (toxische) gassen:

  • omstandigheden voor het kunnen vluchten van aanwezige personen verbeteren;

  • het zicht van brandbestrijders op de brandhaard verbeteren;

  • het optreden van flash-over en brandoverslag uitstellen of voorkomen;

  • het bezwijken van draagconstructies van een gebouw en brandscheidingen uitstellen;

  • bijdragen aan het voorkomen van backdraft en rookgasexplosie tijdens brandbestrijding en daarmee een positief effect hebben op de veiligheid van brandweerpersoneel en andere hulpverleners;

  • bijdragen aan beperking van branduitbreiding en rookverspreiding;

  • schade aan het gebouw beperken waardoor het na brand eerder in bedrijf genomen kan worden.

Een aantal van genoemde voordelen zijn ook benoemd in NEN 6060 en NEN 6079. Ook de Europese codes voor constructies houden rekening met de toepassing van RWA voor wat betreft bezwijken bij brand.

 

Historie

In de jaren ’80 en ’90 maakte RWA zowel in Nederland als in onze omringende landen een essentieel onderdeel uit van de brandveiligheid. In de landen om ons heen is dit nog steeds het geval.

 

En nu? Ernstige incidenten leiden naar kwadrantenmodel

Naar aanleiding van ernstige incidenten in industriegebouwen (o.a. De Punt – Tynaarlo) is een nieuwe brandweerdoctrine ontwikkeld. Het zogenaamde kwadrantenmodel, een keuzemodel waarbij de brandweer kiest tussen een defensieve buiten, offensieve buiten, defensieve binnen

of offensieve binnen inzet. RWA maakt een snellere en betere beoordeling van de juiste brandweerinzet mogelijk. 

 

Toekomst: RWA past in scenariobenadering/risicobenadering

Steeds vaker ontwikkelt brandveiligheid zich op basis van risico-benadering. Dit is nieuw voor brandveiligheid maar al langer in gebruik voor bijvoorbeeld de exterNe veiligheid.

Het biedt de mogelijkheid niet alleen de worst-case situatie te beschouwen maar ook andere (brand)scenario’s te analyseren en te wegen.

 

Het buitenland: RWA wettelijke basisvoorziening

Onder andere in Duitsland, België en Frankrijk erkent men de werking van een RWA-systeem en moet al in relatief kleine hallen voorzien worden in een vorm van Rook- en WarmteAfvoer.

 

Conclusie: RWA nuttig voor verhoging brandveiligheid

RWA-installaties zijn nuttige toevoegingen voor de brandveiligheid van industriegebouwen.

Met RWA is immers in veel brandscenario’s een langere fase van een rookvrije laag en een beperkte temperatuuropbouw binnen het brandcompartiment te verwachten. Zelfs als de brandweer

niet in alle scenario’s offensief kan optreden, dan nog zijn vele andere scenario’s wel te bestrijden dankzij de RWA.

 

 

Rapport kosteloos beschikbaar

Geïnteresseerden kunnen het complete rapport opvragen bij Werkgroep RWA via info@werkgroepRWA.com. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

 

* Werkgroep RWA een samenwerking is tussen Colt International en Brakel Atmos