ONDERZOEK RWA

In landen als Duitsland, België en Frankrijk wordt in de brandveiligheidsregelgeving zowel stilgestaan bij de veiligheid van personen als economische schade, bedrijfscontinuïteit én milieuschade. Wetgevers in de ons omringende landen zijn van mening dat de aanwezigheid van een goed gedimensioneerde en onderhouden RWA-installatie een grote toegevoegde waarde heeft. Daarom initieerde de Werkgroep RWA een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van RWA in industriegebouwen.

Onderzoek ‘RWA in industriegebouwen’

Bij het onderzoek ligt de nadruk op:

  • het toepassen van RWA-systemen in Nederland in het verleden

  • het toepassen van RWA-systemen in Nederland nu

  • het toepassen van RWA-systemen in het buitenland

  • de manier waarop een RWA-installatie kan bijdragen aan het minimaliseren van de gevolgen van een brand

Complete rapport kosteloos beschikbaar

Klik hier voor een beknopte samenvatting en/of vraag het complete rapport kosteloos aan via onderstaande button.

© 2020 Werkgroep RWA

is een samenwerking tussen Colt International en Kingspan Light + Air

Privacybeleid van Colt International

Privacybeleid van Kingspan Light + Air