NIEUWS

Visie Werkgroep RWA

Afgeleide doelstellingen voor beoordeling doeltreffendheid installaties

 

Momenteel bestaan er 4 afgeleide doelstellingen aan de hand waarvan installaties worden beoordeeld:

1.    Ondersteuning ontvluchting

2.    Ondersteuning offensieve binneninzet (binnenaanval) brandweer

3.    Nazorg (in parkeergarages)

4.    Schadebeperking

 

De Werkgroep RWA kan zich niet helemaal vinden in met name de 2e afgeleide doelstelling omdat deze naar de mening van de Werkgroep RWA niet volledig is. Daarom heeft de werkgroep een motivatiedocument opgesteld .

 

Doelstellingen niet concreet
Bij de afgeleide doelstellingen wordt uit het oog verloren dat is aangetoond dat een rookbeheersingssysteem een meerwaarde heeft bij de ondersteuning van de brandweer, ontvluchting en schadebeperking.

 

Aanpassing 2e afgeleide doelstelling biedt uitkomst
Aanpassing van de 2e afgeleide doelstelling naar ‘ondersteuning van de offensieve binneninzet van de brandweer’ waarbij ‘aanvullende (RWA) voorzieningen kunnen bijdragen aan het beperken van een beginnende brand’  zal hierbij duidelijkheid en uitkomst bieden. Hiermee kan in kaart gebracht worden wat men mag verwachten van de bestaande RWA installatie waarna dit duidelijk geformuleerd en herkenbaar op het inspectiecertificaat opgenomen kan worden. Het resultaat:

·         De gebruiker voldoet aan de gestelde eisen.

·         De gebruiker heeft inzage in het brandveiligheidsniveau.

 

Op basis hiervan kan de gebruiker vervolgens zelf bepalen of dit voldoende is en of hij al dan niet aanvullende maatregelen treft. Dit kun je vergelijken met de autogordel die in de jaren ’60 nog niet verplicht was. Rij je in een auto die in die periode gebouwd is dan mag je hier ‘gewoon’ in rijden. Daarmee loop je een hoger risico op letsel in geval van een ongeluk. Maar je hebt zelf de keuze dit risico te accepteren of te investeren in een autogordel.

 

Aanpassing 2e afgeleide doelstelling biedt meerwaarde voor alle betrokkenen

 

De gebouwgebruiker

 • Er wordt eenduidig vastgelegd wat men van de aanwezige rookbeheersingsinstallatie kan verwachten.

 • De gebouwgebruiker/eigenaar voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

 • Een RWA installatie draagt bij aan een verhoogde vluchtveiligheid.

 • Een RWA installatie draagt bij aan schadebeperking (van gebouw en aanwezige goederen).

 • Een RWA installatie kan bijdragen aan het versneld in gebruik nemen van een object na een brand.

 • Het behouden van een rookbeheersingsinstallatie is duurzaam.

 • Er is geen sprake van kapitaalvernietiging.

 

De brandweer

 • Goede, in nominale staat verkerende RWA installaties blijven behouden.

 • Er bestaat een goede kans op het uitvoeren van een offensieve binneninzet.

 • Brandweerpersoneel is in de meeste situaties gevrijwaard van te hoge temperaturen uit de rooklaag.

 • Brandweerpersoneel heeft in de meeste situatie zicht op de brand.

 • Er wordt eenduidig vastgelegd wat men van de aanwezige rookbeheersingsinstallatie kan verwachten.

 • Er vindt dossieropbouw plaats waarmee de herleidbaarheid vanaf dat moment geborgd is.

 • Er is sprake van een inspectierapport zoals bedoeld in het Bouwbesluit; verantwoordelijkheid blijft hiermee bij de gebouweigenaar/gebruiker.

 

De gemeente/oorspronkelijke vergunningsverlener

 • Goede, in nominale staat verkerende RWA installaties blijven behouden.

 • Er bestaat een grote kans op het kunnen uitvoeren van een offensieve binneninzet (publieke opinie).

 • Er wordt eenduidig vastgelegd wat men van de aanwezige rookbeheersinginstallatie kan verwachten.

 • Er vindt dossieropbouw plaats waarmee de herleidbaarheid vanaf dat moment geborgd is.

 • Er is sprake van een inspectiecertificaat zoals bedoeld in het Bouwbesluit; verantwoordelijkheid blijft hiermee bij de gebouweigenaar/gebruiker.

 

Het rookbeheersingsbedrijf

 • De toegevoegde waarde van een RWA installatie wordt onderkend.

 • Ondanks de inspanning die het vergt om in kaart te brengen wat men van de RWA installatie verwachten mag, kost dit proces minder energie en tijd om tot een goed einde te komen (verkrijgen certificaat).

 • De installatie blijft behouden en moet onderhouden worden.

 

 

Af Pleidooi v2.jpg