REGELGEVING RWA

Het normatieve kader 

Zoals benoemd onder 'gelijkwaardigheidsprincipe' worden Rookbeheersingssystemen toegepast om gelijkwaardigheid te creëren voor:

 • het overschrijden van de maximaal toegestane grootte van een brandcompartiment (aanvullend: het niet behoeven toe te passen van het margecriterium en mogelijkheid onbeperkt aantal verbindingen).

 • het overschrijden van de maximaal toegestane loopafstanden.

 • het niet of minder brandwerend uitvoeren van een hoofddraagconstructie.

 • het creëren van een niet-besloten ruimte.

 • het weg kunnen laten van voorportalen bij trappenhuizen.

 • het weg kunnen laten van de niet besloten ruimte bij een veiligheidstrappenhuis.

 

Rookbeheersingssystemen kunnen ook worden ingezet voor schadebeperking.

 

Om een RBS doelmatig en effectief te laten functioneren is in diverse normen vastgelegd waaraan moet worden voldaan. Belangrijk hierbij te vermelden is dat een RBS gekoppeld moet worden aan een brandmeldinstallatie. Een RBS is immers een “slapende” installatie en iets zal de RBS moeten melden dat er een brand is.

Indien sprake is van een doeltreffende brandmelding en de RBS is op de juiste wijze ontworpen en aangelegd, dan kan worden gesteld dat:

 • door het op een snelle wijze afvoeren van de vrijkomende rookgassen en hitte worden te hoge ruimtetemperaturen voorkomen en blijft de gebouwconstructie gevrijwaard van te hoge temperaturen en is dus beschermd tegen bezwijken.

 • door continu afvoer van rook blijft een rookvrije zone gehandhaafd waardoor de aanwezige personen een continu vluchtweg wordt geboden gevrijwaard van rook.

 • door de rookvrije zone is de brandweer in staat de brandhaard snel te lokaliseren en stelt hen dus in de gelegenheid direct tot repressieve werkzaamheden over te gaan.

 • door het beheersen van de temperatuur blijft het gebouw met daarin de opgestelde machines en goederen grotendeels gespaard.

 • flashover wordt uitgesteld of wordt voorkomen.

 • backdraft wordt uitgesteld of wordt voorkomen.

 

 

Rook- en WarmteAfvoersystemen (RWA)
 • NEN 6093 (beoordelingsmethode voor rook- en warmteafvoerinstallaties) aangevuld met wijzigingsblad A1;

 • NEN 1087: Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethode voor nieuwbouw;

 • NEN 8087: Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethode voor bestaande bouw;

 • NEN-EN 12101-1: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookgordijnen;

 • NEN-EN 12101-2: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: natuurlijke RWA;

 • NEN-EN 12101-3: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: mechanische RWA;

 • NEN-EN 12101-5: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: ontwerp RWA;

 • NEN-EN 12101-7: installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookkanaalsecties;

 • NEN-EN 12101-8: installaties voor rook en warmtebeheersing: rookregelkleppen;

 • NEN-EN 12101-10: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: energievoorziening;

 • NPR 6095-1: Installatievoorschriften voor rook- en warmteafvoerinstallaties;

 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen;

 • NEN2654-3: beheer, controle en onderhoud.

 

Overdrukinstallaties

 

 • NEN-EN 12101-2: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: natuurlijke RWA;

 • NEN-EN 12101-3: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: mechanische RWA;

 • NEN-EN 12101-6: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: overdrukinstallaties (1);

 • NEN-EN 12101-7: installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookkanaalsecties;

 • NEN-EN 12101-8: installaties voor rook en warmtebeheersing:  rookregelkleppen;

 • NEN-EN 12101-10: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: energievoorziening;

 • NPR 6095-2: installatievoorschriften voor rook- en warmteafvoerinstallaties;

 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen;

 • NEN 2654-3: beheer, controle en onderhoud.

 

 

 

(1)  ten tijde van het schrijven van dit dictaat is deze norm nog niet gedeharmoniseerd.

Parkeergarage / stallingsgarage

 

 • NEN 6098: rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages;

 • NEN 2443: Praktijkrichtlijn (aanvullende) Brandveiligheidseisen op het bouwbesluit voor mechanisch geventileerde parkeergarages met een gebruiksoppervlakte groter dan 1.000 m2;

 • NEN 1087: Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethode voor nieuwbouw;

 • NEN 8087: Ventilatie van gebouwen, bepalingsmethode voor bestaande bouw;

 • NEN-EN 12101-1: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookgordijnen;

 • NEN-EN 12101-2: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: natuurlijke RWA;

 • NEN-EN 12101-3: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: mechanische RWA;

 • NEN-EN 12101-7: installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookkanaalsecties;

 • NEN-EN 12101-8: installaties voor rook en warmtebeheersing: rookregelkleppen;

 • NEN-EN 12101-10: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: energievoorziening;

 • NPR 6095-1: Installatievoorschriften voor rook- en warmteafvoerinstallaties;

 • NPR 2576 Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen;

 • NEN 2654-3: beheer, controle en onderhoud.

Tunnelventilatiesystemen

 

 • NEN-EN 12101-1: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookgordijnen;

 • NEN-EN 12101-2: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: natuurlijke RWA;

 • NEN-EN 12101-3: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: mechanische RWA;

 • NEN-EN 12101-7: installaties voor rook- en warmtebeheersing: rookkanaalsecties;

 • NEN-EN 12101-8: installaties voor rook en warmtebeheersing: rookregelkleppen;

 • NEN-EN 12101-10: Installaties voor rook- en warmtebeheersing: energievoorziening;

 • NPR 6095-1: Installatievoorschriften voor rook- en warmteafvoerinstallaties;

 • NPR 2576: Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen;

 • NEN 2654-3: beheer, controle en onderhoud.

Overige normen en publicaties 

 

 • Essentiële Bouwkundige Controlepunten BBN;

 • Een brandveilig gebouw bouwen;

 • Een brandveilig gebouw installeren;

 • Brandbeveiligingsinstallaties uitgave NVBR;

 • SBR 184: beveiliging van vluchtwegen (Stichting Bouwresearch);

 • SBR 233: Rookafvoeren uit hoge ruimten (Stichting Bouwresearch);

 • CPR-richtlijnen;

 • Vultijdenmodel;

 • Technical Paper 7 & Technical Paper 10;

 • VdS 2098;

 • DIN 18.232;

 • CEA4020.

 

Opmerking:

Normen zijn onderhevig aan wijzigingen en updates. Bovenstaand wordt derhalve geen jaartal vermeld.