WETGEVING RWA

Geschiedenis
 

Laten we bij het begin beginnen. Het ontstaan van brandregulering begon vorm te krijgen na de Grote Brand van Londen, toen koning Charles II van Engeland een proclamatie uitvaardigde waarin stond dat gebouwen in de stad van steen moesten worden gebouwd, straten moesten worden verbreed en stro niet meer gebruikt mocht worden voor daken. 

 

Rookbeheersing werd geïntroduceerd aan het einde van de 19e eeuw, toen er regelmatig branden in theaters woedden vanwege gasverlichting en open vlammen. Vuur en rook verspreidde zich snel door gebouwen heen waardoor er vele slachtoffers vielen. De wet op het theater en cinematografie van 1909, vereiste dat brandschermen en afsluitingen in het voortoneel moesten worden geïnstalleerd. Ook werden ventilatieluiken in de toneeltoren boven het podium verplicht, waardoor er een fysieke barrière ontstond tussen het podium en het publiek. Zo werden rook en warmte naar buiten afgevoerd waardoor het publiek veilig kon ontvluchten.

In de jaren vijftig na opeenvolgende grote branden bij autofabrieken - in het bijzonder de GM en Vauxhall productiehallen - ontstonden er discussies over wat er meer zou kunnen worden gedaan om bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van branden. De fabriek in Vauxhall was reeds voorzien van ventilatie-eenheden geïnstalleerd en deze bleken zeer effectief in het minimaliseren van de effecten van de brand op het gebouw en de temperaturen die samenhingen met de resulterende rook. Zo kwam er een nieuwe onderzoek welke heeft geresulteerd in de uitgifte van Technical Paper 7 & 10. Het onderzoek en de rekenregels vormen veelal nog steeds de basis voor de diverse Europese en mondiale normen zoals deze zijn en worden opgesteld voor Rook- en WarmteAfvoersystemen (RWA).

Sinds het onderzoek naar rookbeheersing is gestart, blijkt uit onderzoek dat de meeste slachtoffers vallen t.g.v. rook - in plaats van de werkelijke brand - en daarmee werd absolute noodzaak om vluchtroutes rookvrij te houden evident. In de decennia na voornoemde branden zien we dan ook de doorontwikkeling van diverse systemen welke als doel hebben:

 • Het rookvrij houden van de vluchtroutes;

 • Het verbeteren van de omstandigheden waaronder de hulpverleners hun werk kunnen doen;

 • Het beschermen van de hoofddraagconstructie;

 • Het beschermen van het gebouw en inventaris.

Daarom wordt er aandacht besteed aan rookbeheersingssystemen (RBS) zoals wij deze in Nederland kennen:

 • RWA systemen;

 • Overdrukinstallaties;

 • Rookbeheersingssystemen in parkeergarages;

 • Rookbeheersingssystemen in tunnels.

Bij een succesvolle implementatie van een rookbeheersingssysteem, spelen het ontwerp, de installatie en periodiek onderhoud een essentiële rol. Onderzoek, ontwikkeling en specifieke voorschriften voor rookbeheersing zijn continue in ontwikkeling, onderstaand een greep uit de huidige regelgeving:

 • NEN 6093

 • NPR 6095

 • EN 12101 reeks

 • NPR 2576

 • NEN 6098

 • NPR 2654-3

In Nederland geldt dat met het uitkomen van het Bouwbesluit 2012 geldt dat elke, bij of krachtens de wet aanwezige Rookbeheersingsinstallaties is voorzien moet zijn van een geldig inspectie-certificaat dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties. Hiervoor verwijzen wij naar hoofdstuk 1.4.

dictaat bbn h3.png