REGELGEVING RWA

Gelijkwaardigheidsprincipe

Het Bouwbesluit stelt dus in basis bouwkundige eisen om de brandveiligheid te garanderen. Denk aan een brandcompartiment dat maximaal 1000 m² groot mag zijn of een loopafstand welke begrenst is op 30 m tot de volgende rookscheiding.

 

Wil men afwijken van deze bouwkundige eisen dan biedt het Bouwbesluit met

artikel 1.3 (artikel 1.5 uit Bouwbesluit 2003) de mogelijkheid tot het toepassen van een gelijkwaardige oplossing.

 

Met het toepassen van een brandbeveiligingsinstallatie wordt eenzelfde mate van veiligheid bereikt als met het artikel waarvoor de installatie als gelijkwaardige oplossing wordt toegepast. Denk hierbij aan het afvoeren van de rook en hitte waardoor er over een langere afstand veilig gevlucht kan worden. Een ander voorbeeld is een overdrukinstallatie welke de rook uit een trappenhuis houdt waardoor de voorportalen welke het Bouwbesluit voorschrijft kunnen komen te vervallen.

Brandbeveiligingsinstallaties zoals de rookbeheersingsinstallaties worden dan ook veelal toegepast op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling.