NIEUWS

Werkgroep  legt samenwerking vast in convenant

praktische toepassing RWA installaties staat centraal

 

Onlangs ondertekenden Brakel Atmos b.v. en Colt international b.v. een convenant waarin ze hun samenwerking in de Werkgroep RWA officieel bekrachtigen. Doel van de Werkgroep RWA is het informeren over en het actualiseren en bevorderen van de toepassing van RWA-installaties.  

 

Werkgroep RWA brengt het nut van rook- en warmteafvoer (RWA) voor de brandveiligheid in gebouwen in Nederland zoveel mogelijk onder de aandacht.

 

Onderzoek ‘RWA in industriegebouwen’
In landen als Duitsland, België en Frankrijk wordt in de brandveiligheidsregelgeving zowel stilgestaan bij de veiligheid van personen als economische schade, bedrijfscontinuïteit én milieuschade. Wetgevers in de ons omringende landen zijn van mening dat de aanwezigheid van een goed gedimensioneerde en onderhouden RWA-installatie een grote toegevoegde waarde heeft. Daarom initieerde de Werkgroep RWA een onafhankelijk onderzoek naar de toepassing van RWA in industriegebouwen. Dit onderzoek is kosteloos op te vragen via de website van Werkgroep RWA: www.werkgroeprwa.nl

 

Lunchsessies, seminar en bijeenkomsten
Werkgroep RWA organiseert daarnaast regelmatig bijeenkomsten waarin de interactie met organisaties en bureaus die betrokken zijn bij brandveiligheid centraal staat. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met Werkgroep RWA: info@werkgroepRWA.com

 

Normering en regelgeving

Werkgroep RWA zet zich verder in voor de totstandkoming of verbetering van normering en regelgeving.