REGELGEVING RWA

Bouwbesluit

In Nederland zijn de voorschriften met betrekking tot bouwen, gebruiken en slopen van een bouwwerk beschreven in het Bouwbesluit. Dit Bouwbesluit stelt in de regel bouwkundige eisen met betrekking tot brandveiligheid. Brandbeveiligingsinstallaties, zoals rookbeheersingssystemen en sprinklerinstallaties worden nauwelijks rechtstreeks voorgeschreven vanuit het Bouwbesluit.

 

Wat betreft rookbeheersing is de uitzonderingen art. 2.107 de "niet besloten ruimte". Het Bouwbesluit geeft de criteria aan welke door middel van een RWA-installatie gecreëerd moeten worden om een ruimte als niet besloten te mogen beschouwen.

 

Overige regelgeving welke een rookbeheersingsinstallatie rechtstreeks voorschrijven zijn de specifieke voorschriften voor tunnels. Bijvoorbeeld de WARVW welke richtlijnen stelt voor mechanische ventilatiesystemen in tunnels met een lengte > 500 m.

Daarnaast volgt uit de PGS 15 dat een RWA-installatie vereist kan zijn bij de opslag van gevaarlijke stoffen indien er aangrenzende ruimten aanwezig zijn die beschermd moeten worden.